Läsklasser i 15 språk i Tchad   


Partner: FAPLG

Huvudfokus:
Läsa för livet – läs- och skrivundervisning med fokus på livskunskap

Projektet
Från och med Januari 2018 påbörjar vi samarbete med FAPLG i Guéraområdet i centrala Tchad. Projektet omfattar läsklasser i 15 språk och riktar sig till vuxna analfabeter.

 


Folk&Språk

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibelöversättning, språkforskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, katastrofhjälp och socialt arbete. Fortfarande är det 1 778 folk som behöver få Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år 2025.

Ge en gåva

Svensk Insamlingskontroll

Kontakt

info@folk.se
08-38 55 30
Sorterargatan 11
162 50 Vällingby