Oka   


Fakta

Land: Sydostasien

Språk: Oka (Pseudonym av säkerhetsskäl)

Partner: Lokal partner

Huvudfokus: Bibelöversättning av GT

Bibelstatus: NT klart 2005

Om projektet
Folket bor i Sydostasien och nästan hela befolkningen tillhör islam, blandat med traditionell animistisk tro. De visar stor vördnad för andliga krafter och sätter sin tilltro till en slags shaman för att bota sjukdomar och kasta ut onda andar. En mycket liten minoritet är kristna. Majoriteten av folket bor i ett lite svalare bergsklimat. Familjen är viktig och man lever av jordbruk, boskapsskötsel och hantverk. Huvudgrödorna är rödlök, kaffe, ris och grönsaker. Ost tillverkas på ett traditionellt sätt, paketeras i bananblad och säljs på marknaden. Ekonomin i området är stark och de flesta behöver inte flytta för att få jobb. De som utbildat sig flyttar dock ofta till städerna. Social status bestäms utifrån utbildning och/eller rikedom. Rikedom mäts utifrån ägandeskap av vattenbufflar, land, guld och hus.Den otillräckliga infrastrukturen leder till att distributionen av folkets varor är dyr och tidskrävande. Språket oka har en stark ställning särskilt bland den muslimska befolkningen.

Det finns inte så många kristna i området och de som finns är diskriminerade. För att kontrollera att översättningen är bra, behövs dock kristna medarbetare.

Folk&Språk

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibelöversättning, språkforskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, katastrofhjälp och socialt arbete. Fortfarande är det 1 778 folk som behöver få Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år 2025.

Ge en gåva

Svensk Insamlingskontroll

Kontakt

info@folk.se
08-38 55 30
Sorterargatan 11
162 50 Vällingby