Jean-Marie Nkokolo 2021   


Jean-Marie från södra Kongo har en viktig uppgift att
sporra kyrkoledarna i Kongo att fånga visionen om Guds Ord på sitt hjärtespråk.

Man förvandlas av att förstå att Gud talar till mig på mitt eget språk. Det kan vara svårt att ändra på en vana. 
Som kyrkoledare kanske man alltid använt Bibeln på ett större språk och inte på folkets modersmål. Som kyrkobesökare kanske man alltid hört Bibeln på ett annat språk och kanske blivit van vid att inte helt förstå allt man hör. Men när man hör Guds Ord på sitt hjärtespråk så sker en förvandling. Gud känns helt plötsligt närmare. Man förstår på ett djupare sätt Guds budskap till oss.

Här spelar kyrkoledarna i de olika språkgrupperna en nyckelroll för att detta ska kunna ske. Jean-Marie har under några år jobbat hängivet med att flera olika språkgrupper i Kongo ska förstå vikten av att använda Guds Ord på sina modersmål.
Han åker landet runt och besöker kyrkor och driver workshops för att inspirera människor att upptäcka Guds Ord på sina egna språk.

Men för att Jean-Maries viktiga uppgift i Kongo ska kunna fortsätta så behövs fortsatt underhåll

Gåvor

45

Insamlat

34 000 SEK

Snittgåva

756 SEK

Insamlingsmål

34 000 SEK

34 000 SEK
0% 50% 100%

 


Folk&Språk

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibelöversättning, språkforskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, katastrofhjälp och socialt arbete. Fortfarande är det 1 778 folk som behöver få Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år 2025.

Ge en gåva

Svensk Insamlingskontroll

Kontakt

info@folk.se
08-38 55 30
Salabacksgatan 58
754 32 Uppsala