Maria G   


Maria arbetar i Tchad sedan 2019 och är utsänd av Svenska Alliansmissionen i samarbete med Folk & Språk. Maria arbetar med språkutveckling, dvs. språkforskning och alfabetisering som et led i att människor ska kunna få tillgång till utbildning och Ordet på sitt eget språk.

Just nu arbetar hon med att skapa ett skriftspråk, en ortografi, för ett tidigare enbart oralt traderat minoritetsspråk, som helt saknat böcker. Språket talas av en onådd folkgrupp, med starka animistiska rötter, som är baserad i södra delarna av Tchad.

Vill du få Marias nyhetsbrev, anmäl ditt intresse här: http://eepurl.com/gcdkSD

I Tchad finns ca 130 språk, många onådda folkgrupper och många utmaningar. Landet ligger på plats 187 av 189 enligt FN:s index för utveckling, HDI. Landet har genomlevt oroligheter av olika slag under åren. Utbildningsnivån är låg, läs-och skrivkunnigheten bland unga ligger på ca 30%, enligt UNESCO. Utbildning sker främst på något av majoritetsspråken. Det märks en tydlig skillnad i skolresultat om eleven talar undervisningsspråket i hemmet eller ej, där elever som pratar ett annat språk hemma presterar sämre i skolan. Därför är arbetet med språkutveckling av människors modersmål centralt på många sätt.

Var med och be för fred, utveckling och att människor ska få känna det eviga hoppet.

 

 


Folk&Språk

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibelöversättning, språkforskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, katastrofhjälp och socialt arbete. Fortfarande är det 1 778 folk som behöver få Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år 2025.

Ge en gåva

Svensk Insamlingskontroll

Kontakt

info@folk.se
08-38 55 30
Salabacksgatan 58
754 32 Uppsala