Oka 2021   


Bibelöversättningsprojektet Oka har som mål att Gamla Testamentet ska vara färdigt år 2025.

Men för att detta ska bli verklighet så behövs medel så att den lokala pastorn Shalom kan fortsätta sitt outtröttliga arbete för att få översättningen klar. Folket Oka väntar på att ha en hel Bibel på sitt språk.

Folkgruppen Oka bor i Sydostasien och är till största delen muslimer, blandat med traditionell animistisk tro. Det finns en liten kristen minoritet i området, men den yngre generationen vet i stort sett ingenting om Jesus. År 2005 invigdes Nya Testamentet till språket oka och efter detta har översättning fortsatt av Gamla Testamentet. Gamla Testamentet är särskilt intressant för muslimer och visdomslitteratur är synnerligen uppskattad i området. Nyligen kom Ordspråksboken ut som en egen bok. Ungefär hälften av Gamla Testamentet är nu färdigöversatt. 
Sedan Nya Testamentet blev klart har det satsats för fullt med att få ut allt översatt material på nätet som kan laddas ned till mobiltelefoner. Hela Nya Testamentet finns också som ljudbibel och spelades in av församlingsmedlemmar i området. 

Översättningsarbetet av Gamla Testamentet leds sedan några år tillbaka av Pastor Shalom som är en lokal pastor i området. Han lånas från kyrkan i området och arbetar heltid med att koordinera Oka-projektet. Han organiserar teamets sammankomster, konsultcheckar, ordnar testläsning i byarna, skriver innehållsfrågor på bibeltexten och gör anteckningar då han inte ser att översättningen följer grundtexten. För att detta arbete ska kunna fortsätta och slutföras behövs medel så att Pastor Shalom kan fortsätta projektet med att få hela Bibeln tillgänglig för folket Oka. 

 

Ge en gåva och hjälp oss att nå Okafolket med evangelium!

 

Fakta

Land: Sydostasien
Språk: Oka (Pseudonym av säkerhetsskäl)
Partner: Lokal partner
Huvudfokus: Bibelöversättning av GT
Bibelstatus: NT klart 2005                                                                         


Gåvor

63

Insamlat

32 050 SEK

Snittgåva

509 SEK

Insamlingsmål

40 000 SEK

32 050 SEK
0% 50% 100%

 


Folk&Språk

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibelöversättning, språkforskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, katastrofhjälp och socialt arbete. Fortfarande är det 1 778 folk som behöver få Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år 2025.

Ge en gåva

Svensk Insamlingskontroll

Kontakt

info@folk.se
08-38 55 30
Salabacksgatan 58
754 32 Uppsala