Sophia & Elias Tranefeldt   


Sophia och Elias Tranefeldt, med barnen Gabriel, Josef, John och Emanuel, är utsända till Etiopien av EFS och EFS missionsförening i Karlstad. Sofia arbetar som konsult i bibelöversättning inom ramen för den verksamhet som Folk&Språk bedriver tillsammans med Mekane Yesuskyrkan i Etiopien. Elias arbetar som bibellärare vid Mekane Yesuskyrkans teologiska seminarium.EFS har sedan slutet av 1800-talet varit engagerad i mission i Etiopien och är idag en självklar partner till den lokala Mekane Yesuskyrkan. Etiopen är ett av Afrikas folkrikaste länder med en befolkning på ca 85 miljoner människor och hela 87 levande språk, och även om man sedan lång tid tillbaka har en mycket framgångsrik evangelisation råder det fortfarande en svår brist på användbara bibelöversättningar på andra språk än majoritetsspråken, vilket är en stor utmaning inte minst för den kraftigt växande Mekane Yesuskyrkan.

 


Folk&Språk

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibelöversättning, språkforskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, katastrofhjälp och socialt arbete. Fortfarande är det 1 778 folk som behöver få Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år 2025.

Ge en gåva

Svensk Insamlingskontroll

Kontakt

info@folk.se
08-38 55 30
Sorterargatan 11
162 50 Vällingby