COPA Togo   


Fakta

Land: Togo
Språk: Tem
Partner: COPA-TOGO (Le Consortium des Organisations Professionnelles de l’Alphabétisation au Togo)
Huvudfokus: Läs- och skrivundervisning med enkel matematik
Bibelstatus för tem: Bibeldelar översatta

“När en kund beställde något så fick jag be annan någon annan att läsa om det var rätt produkt. Jag kunde heller inte förstå siffror och fick sluta eftersom jag blev skuldsatt. Nu kan sälja igen och det går bra.”

Om projektet
Vår partner COPA-TOGO grundades i 2008, men läs- skrivklasser startades 2006. COPA-TOGO är ett konsortium av sex utvecklingsorganisationer. En av dem är ABTem, med bibelöversättning som främsta syfte.

Projektets mål är att minska analfabetismen bland tem-talande i Togo. Undervisningen syftar i första hand till att ge kunskaper i läs- och skrivkunnighet, men innehåller också information om rättigheter, hiv och aids, miljö, och jämställdhet.
Klassdeltagarna uppmanas att börja spara tillsammans i klubbar. Med stöd i starten kan klassen driva en form av mikrokredit inom gruppen, och utveckla inkomstbringande aktiviteter.
SIDA finansierar 92,5% av projektet så din gåva multipliceras ca 10 ggr. (Om du ger 1000 kr så lägger SIDA till drygt 9000 kr så totalt blir det 10,000 kr)

Bön:
• Lyckosam process i framtagandet av kompletterande undervisningsmaterial.
• Personalens säkerhet pga den politiska instabiliteten i landet.


Ladda ned projektbeskrivningen för temprojektet

 


Folk&Språk

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibelöversättning, språkforskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, katastrofhjälp och socialt arbete. Fortfarande är det 1 778 folk som behöver få Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år 2025.

Ge en gåva

Svensk Insamlingskontroll

Kontakt

info@folk.se
08-38 55 30
Sorterargatan 11
162 50 Vällingby