Förskoleklasser i Tchad 2021   


Förskoleprojekt i Guerraregionen 2020-2022

Effekten av att barn får lära sig de första stegen i att läsa och skriva på sitt modersmål är att färre sedan hoppar av grundskolan som är på franska. Tchad är hem för mer än 130 etniska grupper som representerar fyra språkfamiljer med 129 levande språk.
Franska och standardarabiska är de officiella språken medan tchadisk arabiska är språket som används mest i landet, särskilt i norra och centrala regionerna. Trots att många utöver sitt modersmål talar både franska eller arabiska så förstår de ofta inte dessa språk tillräckligt väl för att kunna använda dem för att diskutera de djupare frågorna i livet.

Tchad har 129 levande språk och läskunnigheten ligger väldigt lågt, ungefär 26% av befolkningen kan läsa enligt Världsbanken 2017.
Genom att lära barnen de första stegen i att läsa och skriva på sitt modersmål förbereds de för grundskolan där de får lära sig att läsa och skriva på undervisningsspråket franska som inte är deras modersmål. Effekten blir att färre hoppar av grundskolan och istället slutför den.

Fakta

Land: Tchad
Språk: 129 språk
Partner: FAPLN (G)
Huvudfokus: Förskoleklasser i 12 olika språk
Bibelstatus: 

Gåvor

39

Insamlat

242 101 SEK

Snittgåva

6 208 SEK

Insamlingsmål

298 333 SEK

242 101 SEK
0% 50% 100%

 


Folk&Språk

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibelöversättning, språkforskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, katastrofhjälp och socialt arbete. Fortfarande är det 1 778 folk som behöver få Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år 2025.

Ge en gåva

Svensk Insamlingskontroll

Kontakt

info@folk.se
08-38 55 30
Salabacksgatan 58
754 32 Uppsala