Magend   


Fakta

Drygt 10 miljoner människor talar magendspråket. Nu håller de på att få en del av Bibelns böcker på sitt eget språk. Alla tre översättarna bor i Sverige, och en av dem berättar:– Hittills har vi översatt Markusevangeliet och Johannesevangeliet. Den texten finns utlagd på Internet tillsammans med den dubbade filmen ”Guds berättelse” och en film om profeterna. Närmsta tiden kommer vi fortsätta med Lukasevangeliet och Apostlagärningarna som vi redan har börjat på.

Mål för översättningsprojektet under 2019 är att man vill färdigställa översättningen av barnbibeln, Danielsboken, Uppenbarelseboken, delar av psaltaren och Predikaren. Romarbrevet är kollat och klart för tryck. I april gjordes en check av 50 psalmer.

Bön:
• Att Guds Ord ska nå ut till de magendtalande.
• Be om Guds beskydd för översättarna.

Hjälp Magendfolket att få bibeln på sitt modersmål

 

 


Folk&Språk

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibelöversättning, språkforskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, katastrofhjälp och socialt arbete. Fortfarande är det 1 778 folk som behöver få Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år 2025.

Ge en gåva

Svensk Insamlingskontroll

Kontakt

info@folk.se
08-38 55 30
Sorterargatan 11
162 50 Vällingby