Västkusaal (Burkina Faso)   


Fakta

Land: Burkina Faso
Språk: Väst-Kusaal
Partner: ANTBA
Huvudfokus: Bibelöversättning av NT
Bibelstatus: Bibeldelar finns översatta
Om projektet: Folket Kusaal bor huvudsakligen i Burkina Faso, men även i Ghana och Togo. Den största delen av Burkina Fasos befolkning tillhör etnisk religion och islam.

Om projektet
Dialekten av kusaal som talas i Burkina Faso kallas västkusaal och har cirka 17 000 talare. Bibeln finns redan översatt till östkusaal som talas i Ghana och Togo. Väst- och östkusaal är emellertid svårförståeliga sinsemellan.
Burkina Fasos Wycliffe-organisation ANTBA håller därför nu på att översätta Nya Testamentet till västkusaal och här vill Folk&Språk var med och stödja.  Än så länge har endast Markus evangelium blivit konsultkontrollerat. Kusaalprojektet har som mål att under 2019 kontrollera Lukas evangelium och Romarbrevet, både kontrollerad i byarna och av konsult.

Kusaalprojektet har som mål att under 2019 kontrollera Lukas evangelium och Romarbrevet, genom kontroll i byarna och av konsult.

Bön:
• Uppmuntran för översättarna och deras familjer.
• Att Herren ska förse ekonomiskt med det som behövs för att slutföra NT.
• Säkerhet i språkområdet från terroristattacker.

 

Ladda ned projektbeskrivning för kusaalprojektet

 


Folk&Språk

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibelöversättning, språkforskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, katastrofhjälp och socialt arbete. Fortfarande är det 1 778 folk som behöver få Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år 2025.

Ge en gåva

Svensk Insamlingskontroll

Kontakt

info@folk.se
08-38 55 30
Sorterargatan 11
162 50 Vällingby