Västkusaal (Burkina Faso)   


Fakta


Land: Burkina Faso

Språk: Väst-Kusaal

Partner: ANTBA

Huvudfokus: Bibelöversättning av NT

Bibelstatus: 
Bibeldelar finns översattaOm projektetFolket Kusaal bor huvudsakligen i Burkina Faso, men även i Ghana och Togo. Den största delen av Burkina Fasos befolkning tillhör etnisk religion och islam.
Dialekten av kusaal som talas i Burkina Faso kallas västkusaal och har cirka 17 000 talare. Bibeln finns redan översatt till östkusaal som talas i Ghana och Togo. Väst- och östkusaal är emellertid svårförståeliga sinsemellan.
Burkina Fasos Wycliffe-organisation ANTBA håller därför nu på att översätta Nya Testamentet till västkusaal och här vill Folk&Språk var med och stödja.  Än så länge har endast Markus evangelium blivit konsultkontrollerat. Kusaalprojektet har som mål att under 2019 kontrollera Lukas evangelium och Romarbrevet, både kontrollerad i byarna och av konsult.

 


Folk&Språk

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibelöversättning, språkforskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, katastrofhjälp och socialt arbete. Fortfarande är det 1 778 folk som behöver få Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år 2025.

Ge en gåva

Svensk Insamlingskontroll

Kontakt

info@folk.se
08-38 55 30
Sorterargatan 11
162 50 Vällingby