Magend 2021   


Magend är en stor språkgrupp på cirka 10 miljoner talare som bor i Västasien. Det är en helt muslimsk folkgrupp med vissa animistiska inslag. I området finns inga församlingar eller kyrkor som man känner till. Utanför området där magendfolket bor pågår sedan ett antal år ett bibelöversättningsprojekt. Men för att arbetet ska kunna fortgå och även utökas behövs fler sponsorer. 

Området där magendfolket lever är ett av de mest marginaliserade i Västasien. Läskunnigheten bland folket är låg och barnadödligheten är hög. Inkomsten från de naturresurser som finns lämnar ofta området, vilket bidrar till missnöje och politisk instabilitet. Magend är en heterogen etnisk grupp, där olika folkgrupper inkorporerats under seklernas gång. Identiteten baseras därför inte enbart på härstamning utan på ett gemensamt språk och en gemensam identitet, en delad historia och kultur och på ett gemensamt hemland.

Det finns inga etablerade eller kända kyrkor bland magend men det finns en grupp underjordiska kristna. Det finns en handfull troende som bor i västvärlden, varav en del lever som hemliga kristna på grund av rädsla för familj och vänner. Konvertiter får uppleva förföljelse från familj och även från regimerna i de olika länder där magendfolket bor.

Bibeldelar på språket magend efterfrågas av kristna såväl som icke-kristna magendier samt en evangeliserande organisation som vill sprida materialet.

För att bibelöversättningsarbetet ska kunna fortgå så behövs fler sponsorer.

Gåvor

19

Insamlat

37 200 SEK

Snittgåva

1 958 SEK

Insamlingsmål

34 000 SEK

37 200 SEK
0% 50% 100%

 


Folk&Språk

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibelöversättning, språkforskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, katastrofhjälp och socialt arbete. Fortfarande är det 1 778 folk som behöver få Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år 2025.

Ge en gåva

Svensk Insamlingskontroll

Kontakt

info@folk.se
08-38 55 30
Salabacksgatan 58
754 32 Uppsala