Mikael o Jeni Bister   


Mikael och Jeni jobbar med bibelöversättning och alfabetisering i portugistalande afrika. Mikael som översättningskonslut och Jeni som alfabetiseringsspecialist.

Dom reste ut den 28/11 -19 och är stationerade i Kapstaden i Sydafrika. 

Mikael jobbade i över 17 år med översättningen av NT till Nyungwespråket i Tete, Mocambique.
Invigningen av Nya Testamentet på Nyungwe kommer att vara 21/2 i Tete, Mocambique.

 

Följ Mikael och Jeni på missionbister.org

 

Du kan stödja Mikael och Jeni via Autogiro

             

OBS! Markera att din gåva ska gå till Bisters genom att klicka på Ändra länken på autogirosidan

 


Folk&Språk

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibelöversättning, språkforskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, katastrofhjälp och socialt arbete. Fortfarande är det 1 778 folk som behöver få Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år 2025.

Ge en gåva

Svensk Insamlingskontroll

Kontakt

info@folk.se
08-38 55 30
Salabacksgatan 58
754 32 Uppsala