Mats Eriksson   


Mats Eriksson började att arbeta med magendteamet i maj 2018 då han för första gången deltog i slutkontrollen av en bibeltext; Romarbrevet. Han har sedan hjälpt teamet regelbundet som
exegetisk rådgivare under 2018-2019. Mats var huvudansvarig för granskningen av den första versionen av Uppenbarelseboken 2019 och har även ansvarat för den exegetiska bearbetningen av utkasten till Daniel, Filipperbrevet, Filemon och Galaterbrevet. Thessalonikerbreven står på tur härnäst.


Själva arbetet går till så att Mats förbereder sig genom att läsa in sig på den text som ska bearbetas. Detta kan ta några veckor upp till två, tre månader, beroende på hur lång och komplicerad texten är. Vid själva genomgången läser någon person texten på magend och översätter den sedan till engelska, vers för vers. Mats lyssnar och kontrollerar att man troget återger innehållet i grundtexten. Han tar den tid som behövs för att besvara hans egna och översättarens frågor. De jobbar oftast 2-5 timmar per dag och kan då hinna med 0,5-1,5 kapitel i en bibelbok.

Mycket av det arbete som Mats gör nu kommer även att vara till nytta som förberedelse för att arbeta som översättningskonsult i framtiden, vilket är det han siktar på. Han har därför ägnat tid åt att fördjupa sig i de bibliska språken, översättningsteori och lingvistik. Sedan tidigare är han doktor i grekiska, har studerat ryska och kinesiska, och arbetat som lärare för invandrare i flera år. Han har lärt sig att använda vårt dataprogram för översättning som heter Paratext och försöker hjälpa teamet att utnyttja det mer i arbetet.

 

 

Stöd Mats arbete via autogiro 

 

Gåvor

181

Insamlat

254 985 SEK

Snittgåva

1 409 SEK

Insamlingsmål

115 000 SEK

0% 50% 100%

 


Folk&Språk

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibelöversättning, språkforskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, katastrofhjälp och socialt arbete. Fortfarande är det 1 778 folk som behöver få Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år 2025.

Ge en gåva

Svensk Insamlingskontroll

Kontakt

info@folk.se
08-38 55 30
Salabacksgatan 58
754 32 Uppsala