CABTAL, Kamerun   


Fakta

Land: Kamerun

Språk: 
Bum, Mbembe, Babanki, Nzime, Njyem, Tuki, Mfumte och Lefa
Partner: CABTAL (Cameroon Association for Bible Translation and Literacy)

Huvudfokus: 
Läsa för livet – läs- och skrivundervisning med fokus på livskunskap

Bibelstatus: 
NT översatt till Bum, Oku, Metá, och Nzime. Översättning pågående till Mbembe, Babanki och Njyem. Tuki, Mfumte och Lefa har inget bibelöversättningsarbete ännu.

“I klassen fick vi lära oss om hur viktigt det är att vigseln blir registrerad. Om min man dör så kan hans bröder ta ifrån mig mina barn och hus. Nu har jag skaffat ett vigselbevis.”

Om projektet
Projektet i Kamerun syftar till att öka läskunnigheten i de åtta områdena Mbembe, Bum, Babanki, Nzime, Njyem, Tuki, Mfumte och Lefa. Basklasser finns för de som ännu inte kan läsa och skriva, och i fortsättningsklasserna utgår läsningen och diskussionerna från olika ämnen, så kallade Läsa för livet-klasser.

 


Folk&Språk

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibelöversättning, språkforskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, katastrofhjälp och socialt arbete. Fortfarande är det 1 778 folk som behöver få Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år 2025.

Ge en gåva

Svensk Insamlingskontroll

Kontakt

info@folk.se
08-38 55 30
Sorterargatan 11
162 50 Vällingby