Gunborg & David Presson   


Gunborg är ansvarig för personalfrågor (rekrytering, fortbildning, personalvård) i de franskspråkiga länderna i Afrika men också involverad i personalfrågor med SILs internationella administration. David är kommunikationsansvarig för hela Afrika och arbetet inkluderar också krishantering - många länder har kriser av olika slag.Presson har sin bas i USA men reser ofta till Afrika. Bed om beskydd under resor samt vishet och uthållighet i krävande uppgifter.

 


Folk&Språk

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibelöversättning, språkforskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, katastrofhjälp och socialt arbete. Fortfarande är det 1 778 folk som behöver få Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år 2025.

Ge en gåva

Svensk Insamlingskontroll

Kontakt

info@folk.se
08-38 55 30
Salabacksgatan 58
754 32 Uppsala