200 läsklasser i ifè-språket i Togo   


Fakta

Land: Togo
Språk: ifè
Partner: ACATBLI (L’Association Chrétienne pour l’Alphabétisation et la Traduction de la Bibeln en Langue IFE)
Huvudfokus: Läs- och skrivundervisning med enkel matematik
Bibelstatus för ifè: NT publicerat 2009. Översättning av GT pågår

”Efter läsklassen klarade jag av att gå en utbildning. Nu kan familjen läsa ur Bibeln tillsammans och jag kan försörja dem med mitt arbete.”

Om projektet
Trädplantering är ett delmoment i undervisningen och ger deltagarna kunskaper i miljövård och skörd. Årligen planteras tiotusentals träd av läsklasserna.
Vår partner ACATBLI består av sex regionala organisationer. ACATBLI grundades 2005, men alfabetiseringen startade redan under åttiotalet. ACATBLI arbetar med bibelöversättningsarbete, alfabetisering och utveckling.

Det övergripande målet med projektet är att minska analfabetismen i ifè-området, och därigenom förbättra levnadsvillkoren. Projektet tränar vuxna i läsning, skrivning och matematik. I undervisningen ingår även information om rättigheter och skyldigheter, jämställdhet, hiv/aids, korruption och miljö.SIDA finansierar 92,5% av projektet så din gåva multipliceras ca 10 ggr. (Om du ger 1000 kr så lägger SIDA till drygt 9000 kr så totalt blir det 10,000 kr)

Bön:
• Att alla bitar faller på plats i den pågående nyproduktionen av undervisningsbok.
• Att den politiska instabiliteten i landet inte bromsar klassverksamheten.

Ladda ned projektbeskrivningen för Ifèprojektet

 


Folk&Språk

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibelöversättning, språkforskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, katastrofhjälp och socialt arbete. Fortfarande är det 1 778 folk som behöver få Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år 2025.

Ge en gåva

Svensk Insamlingskontroll

Kontakt

info@folk.se
08-38 55 30
Sorterargatan 11
162 50 Vällingby