Oka 2020   


Fakta

Land: Sydostasien
Språk: Oka (Pseudonym av säkerhetsskäl)
Partner: Lokal partner
Huvudfokus: Bibelöversättning av GT
Bibelstatus: NT klart 2005

Om projektet
Folkgruppen Oka har redan ett färdigt Nya testamente på sitt modersmål. Den största delen av befolkningen är muslimer och för dem är Gamla testamentet särskilt intressant. Man arbetar nu intensivt för att få så mycket som möjligt av GT i händerna på folk. För 2020 planeras ett särtryck av Ordspråksboken som det nationella bibelsällskapet har lovat trycka upp.  
Visdomslitteratur är uppskattad i området. Folk&Språk hoppas att Du och andra i din församling vill vara med att stå för tryckkostnaderna för den här separata boken till det här folket som vet mycket lite om Guds plan för deras liv.

Folket bor i Sydostasien och nästan hela befolkningen tillhör islam, blandat med traditionell animistisk tro. En mycket liten minoritet är kristna. Majoriteten av folket bor i ett lite svalare bergsklimat. Familjen är viktig och man lever av jordbruk, boskapsskötsel och
hantverk. Huvudgrödorna är rödlök, kaffe, ris och grönsaker. I området finns en stor grönsaksmarknad som man kommer till från omgivande kommuner. Ost tillverkas på ett traditionellt sätt, paketeras i bananblad och säljs på marknaden. Den otillräckliga infrastrukturen leder till att distributionen av folkets varor är dyr och tidskrävande. Okafolket är kända för att vara bra köpmän och de har också flyttat till andra platser för att idka handel.

2019 gjordes en undersökning om de omliggande folken kunde förstå berättelser från det översatta Nya testamentet. Vi väntar med spänning att höra resultatet från den kartläggningen. 
I december uppdaterade man en app för sju böcker i GT: Josua, Rut, Ester Daniel, Amos, Jona och Ordspråksboken. 
För 2020 planerar översättarteamet att få Psaltaren och 1 Mosebok klara. Man arbetar också med Första och Andra Samuelsboken. Det finns en liten kristen minoritet i området, en frukt av missionsverksamhet före andra världskriget. Men den yngre generationen vet ingenting om Jesus.

Vi har satsat på att få ut allt översatt material på nätet, på mobil och t.ex. Jesusfilmen är dubbad. Det finns några få församlingar i området och församlingsmedlemmar har varit engagerade i olika checkar och t.ex. att spela in hela NT. Men de flesta i församlingarna är inflyttade från andra håll. Det finns mycket få Oka-kristna. Det största samfundet i området har sitt huvudkontor i ett angränsande område och de vet om översättningsarbetet och är positivt inställda till det. Arbetet är sensitivt eftersom majoritetsreligionen är stark i Oka området.

Men frågan är ska vi bara satsa på lätt nådda folk eller ska vi ta risker och försöka nå muslimer som inte känner till vägen till Gud.

Ge en gåva och hjälp oss att nå Okafolket med evangelium!

Rapport Oka oktober 2020

 

                                                                                    

                                                                                  

 

Gåvor

77

Insamlat

37 750 SEK

Snittgåva

490 SEK

Insamlingsmål

34 000 SEK

37 750 SEK
0% 50% 100%

 


Folk&Språk

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibelöversättning, språkforskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, katastrofhjälp och socialt arbete. Fortfarande är det 1 778 folk som behöver få Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år 2025.

Ge en gåva

Svensk Insamlingskontroll

Kontakt

info@folk.se
08-38 55 30
Salabacksgatan 58
754 32 Uppsala