Magend 2020   


Fakta

Drygt 10 miljoner människor talar magendspråket. Nu håller de på att få en del av Bibelns böcker på sitt eget språk. Alla översättarna bor i Sverige, och en av dem berättar:
– Hittills har vi översatt Markusevangeliet och Johannesevangeliet. Den texten finns utlagd på Internet tillsammans med den dubbade filmen ”Guds berättelse” och en film om profeterna. 

Vår plan för 2020 är att färdigställa Barnbibeln och trycka den, trycka 4 evangelier + Apg (efter mindre bearbetning av texten), färdigställa Romarbrevet, färdigställa Psalmerna och Uppenbarelseboken samt börja slutkontroll av 1 Mosebok och Daniels bok.

Vi vill också satsa på TV-program (här vet Annika mer än jag) och nya appar (för Barnbibeln och böcker som vi producerar för små barn), på webbsidor och facebook/instagram.

När det gäller språkutveckling arbetar vi vidare på ordboken och hoppas ha en första upplaga med ca. 15000 ord klar i höst. Vi kommer också att publicera ytterligare böcker.

Bön:

• Att Guds Ord ska nå ut till de magendtalande.
• Be om Guds beskydd för översättarna.

Hjälp Magendfolket att få bibeln på sitt modersmål 

 

Gåvor

29

Insamlat

38 350 SEK

Snittgåva

1 322 SEK

Insamlingsmål

34 000 SEK

38 350 SEK
0% 50% 100%

 


Folk&Språk

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibelöversättning, språkforskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, katastrofhjälp och socialt arbete. Fortfarande är det 1 778 folk som behöver få Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år 2025.

Ge en gåva

Svensk Insamlingskontroll

Kontakt

info@folk.se
08-38 55 30
Salabacksgatan 58
754 32 Uppsala