Engagekonferensen   


Stöd Engagekonferensen

Är en plats med en atmosfär som präglas av ett fokus och längtan efter att ge alla världens onådda folk en chans att får höra evangelium åtminstone en gång i det här livet. Vi önskar att allt fokus ska vara på Jesus och Hans önskan att beröra människor, som sätter dem i rörelse mot de onådda och bibellösa folken. Därför arrangerar vi Engage.

Vårt fokus är att sända. Vi vill därför att mötena präglas av vittnesbörd, lovsång och predikan som berättar om sändande och inspirerar till att gå ut i hela världen till de platser där evangelium idag inte är tillgängligt. Därför strävar vi efter att gudstjänsterna, streamsen och även foajén ska genomsyras av just detta.

Konferensen går av stapeln varje höst och kostnaden bärs av Folk&Språk, Gå Ut Mission och OM Sverige

Genom att ge en gåva till Engagekonferensen möjliggör du för ungdomar att bli utmanade till mission bland de onådda och Bibellösa folken i Världen. 

Du kan läsa mer på www.engagemission.nu

 


Folk&Språk

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibelöversättning, språkforskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, katastrofhjälp och socialt arbete. Fortfarande är det 1 778 folk som behöver få Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år 2025.

Ge en gåva

Svensk Insamlingskontroll

Kontakt

info@folk.se
08-38 55 30
Salabacksgatan 58
754 32 Uppsala