Christina Thornell   


Christina Thornell är forskare, fil dr i allmän språkvetenskap, docent i afrikanska språk.
Utanför den akademiska miljön är hon anlitad i olika sammanhang, ofta i Sidastödda projekt initierade av NGOs (icke-statliga organisationer). Exempelvis har hon gjort en utvärdering för Folk&Språk av vårt Sidastödda alfabetiseringsprojekt i ife-språket i Togo.Christina har under ca 10 år varit anställd hos Folk&Språk som lingvistisk expert i språk i Senegal. Christina är nu pensionär, men fortsätter sitt engagemang för de onådda folken i västra Afrika. Detta fokuserar på de atlantiska minoritetsspråken paloor och laalaa, som är oralt traderade. Syftet med projektet är att i samarbete med paloor- och laalaapartners utveckla respektive språk så att det kan användas i alla typer av kommunikation, muntliga såväl som skrivna.

 


Folk&Språk

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibelöversättning, språkforskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, katastrofhjälp och socialt arbete. Fortfarande är det 1 778 folk som behöver få Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år 2025.

Ge en gåva

Svensk Insamlingskontroll

Kontakt

info@folk.se
08-38 55 30
Salabacksgatan 58
754 32 Uppsala