Flame   


Fakta

Land: Västra Afrika
Språk: Flame (Pseudonym av säkerhetsskäl)
Partner: SIL
Huvudfokus: Bibelöversättning av NT
Bibelstatus: Bibeldelar finns översattaOm projektet 

Flamespråket (pseudonym) talas av en i huvudsak muslimsk folkgrupp i Västafrika. De kristna är en liten minoritet av den drygt 400 000 stora befolkningen. Översättningen av Nya testamentet har pågått under många år och leds av en lokal bibelöversättarorganisation i samarbete med SIL. NT beräknas vara klart 2019, vilket innebär att evangeliet kan göras tillgängligt för alla dessa i princip onådda människor som talar flame.Gamla testamentet har också påbörjats och med ytterligare 2 översättare i teamet kommer GT att kunna slutföras betydligt snabbare än beräknat!

Mål för 2019 är att göra klart Nya testamentet och lämna för tryckning. Så kommer evangeliet att bli tillgängligt för dessa i princip onådda människor som talar flame. Planen är att också spela in hela NT till en ljudversion och göra en bibelapp, samt att träna och utbilda de nya översättarna som ska börja översättningsarbetet med Gamla testamentet.

Bön:
• Politisk stabilitet i landet och fungerande internet förbindelse.
• Hälsa samt bra teamarbete för att slutföra typsättning, ljudinspelning och skapande av en bibelapp.
• Att varje individ som hör Guds Ord för första gången på sitt språk ska bli berörda av Gud.

 Ladda ned Projektbeskrivning  

 


Folk&Språk

Folk&Språk – Wycliffe arbetar med bibelöversättning, språkforskning, litteraturproduktion, läsundervisning, högre utbildning, katastrofhjälp och socialt arbete. Fortfarande är det 1 778 folk som behöver få Bibeln översatt för första gången. Målet är att påbörja arbete i alla dessa senast år 2025.

Ge en gåva

Svensk Insamlingskontroll

Kontakt

info@folk.se
08-38 55 30
Sorterargatan 11
162 50 Vällingby